Vilkår og betingelser

Følgende generelle salgsbetingelser regulerer tilbud og salg af produkter og/eller tjenester på e-handelswebstedet http://www.efeel.co ("hjemmesiden"). Læs venligst disse generelle vilkår og betingelser omhyggeligt, før du bestiller produkter.

Media Leaders sro, et firma, der er registreret i Slovakiet (Virksomhedsregisternummer 46 406 999, skattekode og momsnummer SK2023368787, har sit registrerede kontor i Slovakiet, Dlha 4, 974 05 Banska Bystrica. Media Leaders er indehaver af e-handelen Hjemmeside efeel

1. Område for webstedsansøgning

1.1 Netbutikken efeel er forbeholdt detailsalg. Efeel tilbyder produkter til salg udelukkende til kunders "slutbrugere", dvs. "Forbrugere". Det betragtes som en "forbruger" enhver person, der køber varer til formål, der ikke er relateret til nogen kommerciel, håndværker eller professionel aktivitet udført i hans virksomhed. Hvis brugeren ikke er en "Forbruger" opfordres til at undgå at afgive ordrer på netbutikken; Efeel forbeholder sig retten til ikke at behandle ordrer afgivet fra brugere, der ikke er "Forbruger", og eventuelle ordrer, som ikke overholder efeels forretningspolitik.

1.2 Al information indeholdt på hjemmesiden udgør ikke et bindende tilbud om salg af produkter i noget land eller sted.

Produkter, der udbydes til salg på webstedet, kan kun købes og sendes til kunder, der bor og angiver som destination i hele verden.

1.3 Køb af produkterne på webstedet er tilladt for personer, der garanterer at være mindst atten (18) år gamle og er i stand til at indgå juridisk bindende kontrakter.

1.4 Salget af produkterne på hjemmesiden udgør en aftale om fjernsalg, der er underlagt artikel 50 og følgende. af det slovakiske lovgivningsdekret N. 206 af 6. september 2005 ("Forbrugerlovgivningen") og af det slovakiske lovdekret N. 70 af 9. april 2003, der indeholder reguleringen af elektronisk handel

1.5 Generelle salgs- og salgsbetingelser, der er gældende, er dem, der er offentliggjort på datoen for transmissionen af indkøbsordren. De kan fra tid til anden blive ændret under hensyntagen til mulige lovgivningsmæssige ændringer. Eventuelle ændringer træder i kraft fra datoen for offentliggørelse på webstedet

2. Accept af generelle salgs- og salgsbetingelser og indgåelse af kontrakt

2.1 Engelsk er det tilgængelige sprog for at indgå kontrakten. Kontrakten indgås i EU-landene, som specificeret i ovenstående afsnit 1.2

2.2 Kunden er forpligtet til at læse disse vilkår og betingelser med omhu. Kunden opfordres til at downloade, gemme eller udskrive en kopi af den, samt information om Fortrydelsesretten og enhver anden information, som efeel giver på Hjemmesiden, enten før eller under købsprocessen.

2.3 For at afslutte købet af et eller flere Produkter på Hjemmesiden, skal Kunden udfylde Bestillingsformularen og sende den til efeel, elektronisk, ved at følge instruktionerne, der vises på Hjemmesiden i bestillingsfaserne

2.4 Ved at indsende en Ordreformular via Hjemmesiden (videresendelse), accepterer og accepterer Kunden betingelsesløst at overholde disse Generelle Salgsbetingelser i sin kontrakt med efeel. I tilfælde af uenighed om visse vilkår indeholdt i disse generelle salgsbetingelser, opfordres brugeren til ikke at indsende nogen bestillingsformular til køb på webstedet

2.5 Efeel vil arkivere ordreformularerne i en database i overensstemmelse med lovens vilkår. Kunden kan få adgang til sin bestillingsformular gennem afsnittet " http://www.efeel.co/user/in "på webstedet

2.6 Når kunden har afgivet sin ordre, sender efeel en "ordreindtastningsbekræftelse" e-mail, der bekræfter modtagelsen af den.
Denne e-mail viser et uddrag af de væsentlige elementer i ordren: personlige data indtastet af kunden, leveringsadresse, detaljer om de bestilte produkter (beskrivelse og mængde), prisoplysninger, betalingsmåde, leveringsomkostninger, eventuelle ekstra omkostninger samt som information om fortrydelsesretten og en oversigt over almindelige salgsbetingelser. Kunden forpligter sig til at verificere rigtigheden og at kommunikere eventuelle rettelser via e-mail [email protected]
Denne e-mail-meddelelse udgør ikke en accept af ordren, men kun en bekræftelse af korrekt modtagelse af den af efeels korrekte systemer. Kunden vil også finde sit personlige "ordrenummer", som skal bruges i enhver anden efterfølgende kommunikation med efeel.

2.7 Kontrakten mellem efeel og kunden indgås først, når efeel bekræfter, at ordren er blevet accepteret via e-mail "Ordre og forsendelsesbekræftelse"

2.8 Enhver e-mail, der sendes til Kunden, der bekræfter hans ordrestatus (såsom e-mail med "Anmodning om yderligere information" eller e-mail med "Meddelelse om leveringsforsinkelse") eller mundtlig kommunikation om ordren må ikke betragtes som en accept af den.
Gennemførelsen af kontrakten sker med forsendelsen af de bestilte produkter, medmindre efeel ikke har meddelt Kunden, at den ikke accepteres, eller Kunden har anmodet om annullering af den.

2.9 Efeel forbeholder sig retten til at afvise eller begrænse ordrer, der ikke giver tilstrækkelige garantier for solvens, eller som er ufuldstændige eller ukorrekte. Samt ordre relateret til produkter, der ikke længere er tilgængelige (ikke på lager)
I disse sætninger kommunikerer efeel via e-mail til kunden så hurtigt som muligt, at kontrakten ikke er indgået, og at indkøbsordren ikke er blevet accepteret, med angivelse af årsagerne til afslaget.
I tilfælde af betaling allerede gennemført, giver efeel mulighed for at refundere kunden for det beløb, der allerede er opkrævet med en tilbageførsel af transaktionen (se art. 13. Refusionsmetode)
Efeel forbeholder sig også retten til at afvise ordrer fra enhver kunde, med hvem efeel har en igangværende juridisk tvist vedrørende en tidligere ordre. Efeel kan annullere enhver ordre, hvis der er mistanke om svigagtig aktivitet og kan nægte at behandle ordrer fra kunder med en tidligere svigagtig ordrehistorik

3. Produktinformation og produkttilgængelighed

3.1 De vigtigste egenskaber for hvert produkt vises på hver "Produktinformationsside" på grundlag af oplysninger fra producenterne. Efeel, forbeholder sig retten til at ændre enhver produktinformationsside uden varsel.

3.2 Efeel vil gøre sit bedste for at repræsentere billeder så tæt som muligt på de produkter, der udbydes til salg.
Farverne på produkterne kan dog afvige fra de rigtige i overensstemmelse med indstillingerne for de computersystemer, som brugeren bruger.
Billederne i produktspecifikationerne kan også afvige i farvenuance, størrelse eller i forbindelse med produkttilbehør. I forbindelse med købsaftalen gælder beskrivelsen af produktet, som er indeholdt i den ordreformular, som kunden har sendt

3.3 På hjemmesiden kan der også vises understøttende information til køb af generel karakter, såsom dem, der for eksempel findes eller i Ordliste-købsvejledningen.
Disse oplysninger leveres som simpelt generisk informativt materiale, der ikke svarer til et enkelt produkts reelle egenskaber. I forbindelse med købsaftalen gælder beskrivelsen af produktet, som er indeholdt i den ordreformular, som kunden har sendt.

3.4 På "Produktinformationssiden" for hvert produkt er der en særlig sektion, der indeholder information om "Produkt tilgængelighed". Kunden må kun købe produkter med følgende erklæring "På lager".
I tilfælde af at produktets status er " udsolgt " kan kunden fortsætte med reservationen af produktet, og efeel vil på vegne af kunden bestille det til leverandøren. Når produktet er tilgængeligt, vil efeel underrette kunden via e-mail.

3.5 Bemærk venligst, at tilføjelse af et produkt til indkøbskurven ikke betyder, at produktet automatisk reserveres til kunden.
Produktet er stadig tilgængeligt for køb af andre kunder indtil indsendelsen og ordrebekræftelsen af efeel, i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser for salg.
Det kan afhænge af samtidige indkøbsordrer på hjemmesiden. Det er muligt, af tekniske årsager, at et "tilgængeligt produkt", kan blive udsolgt efter overførsel af ordren, og derfor er det nødvendigt at vente på en ny levering. I dette tilfælde vil kunden blive informeret omgående via e-mail ("Produkt reserveret" eller "leveringsforsinkelse") og kan anmode om at annullere ordren på et hvilket som helst tidspunkt inden forsendelse af produktet ved at klikke på knappen "Annuller" i e-mailen.

3.6. I tilfælde af utilgængelighed af det bestilte Produkt, vil Kunden straks blive underrettet via e-mail og under alle omstændigheder inden for tredive (30) dage fra dagen efter transmissionen af ordren. Hvis betalingen allerede er gennemført, sørger efeel samtidig for at refundere Kunden for det allerede opkrævede beløb med en tilbageførsel af transaktionen. (se afsnittet nedenfor: 13. Refusionsprocedurer)

4. Pris, forsendelsesomkostninger, skatter og afgifter

4.1 Alle priser offentliggjort på hjemmesiden er i € (euro). De er inklusive moms (20%), hvis produkterne sendes og leveres inden for EU. Prisen inkluderer ikke moms, hvis produkterne sendes og leveres uden for Den Europæiske Union (hvis tilgængelig).

4.2 Efeel forbeholder sig retten til at ændre prisen på produkter til enhver tid. Det er underforstået, at prisen på produktet, der vil blive opkrævet hos kunden, er den, der vises på webstedet på tidspunktet for afgivelse af ordren. Eventuel stigning eller formindskelse efter transmissionen af ordren vil ikke blive taget i betragtning.

4.3 Produktprisen inkluderer ikke forsendelsesomkostninger. Leveringsomkostninger opkræves hos kunden og betales af kunden sammen med betaling af den samlede ordrepris.
Beløbet for alle ordrer er 5 eur (inklusive moms) i kurven under online-købsproceduren og før afslutningen af den, samt i e-mailen "Ordre og forsendelsesbekræftelse".

4.4 Den samlede ordrepris (med en separat angivelse af omkostningerne ved levering og eventuelle andre ekstraudgifter) vises altid i indkøbskurven ved slutningen af købsproceduren". Denne totalsum (som vil blive angivet til kunden i "Ordreindtastning" bekræftelse ” og i "Ordre og forsendelsesbekræftelse" e-mails), vil være det samlede beløb, som Kunden skal betale i forhold til købsordren. Der skal ikke betales noget fra Kunden i mere end dette beløb, bortset fra eventuelle toldafgifter (se afsnittet nedenfor) .

4.5 Forsendelse til nogle meget specifikke destinationer kan kræve yderligere gebyrer og omkostninger, som afholdes af modtageren og betales ved levering af produkter direkte til skatte- og toldmyndighederne eller til kureren. Kunden holder efeel skadesløs for sådanne skatter, afgifter og afgifter. Imidlertid skal enhver mulig skat, afgift, udgift eller anden afgift fastsat i lovgivningen i det enkelte land, hvor produkterne sendes og leveres, fuldt ud bæres af kunderne.

5. Sådan køber du

5.1 Det er muligt at købe produkt på hjemmesiden med eller uden registrering. Registreringen giver kunden mulighed for at få en række yderligere tjenester ved at oprette en personlig profil.

5.2 På onlinekataloget vælger kunden og lægger de produkter, der er tilgængelige og kan bestilles i indkøbskurven, som beskrevet på den relevante "Produktinformationsside". Under ordreindtastning er Kunden forpligtet til at give visse personlige oplysninger (personlige data, datadestination, fastnetnummer og mobilnummer, e-mailadresse); og indsæt gyldige oplysninger om det kreditkort, som er juridisk ansvarligt, eller andre betalingsmåder (som forudset i disse vilkår og betingelser for salg).

5.3 Efeel forbeholder sig retten til at anmode om yderligere oplysninger og dokumentation for at fastslå identiteten og ejerskabet af kunden til at foretage betaling. Kunden garanterer, at alle oplysningerne er sande, nøjagtige og fuldstændige (se næste afsnit om Betalingsmetode).

5.4 Efter afgivelsen af ordren (videresendt), opfordres Kunden til at udskrive eller gemme en elektronisk kopi af den og stadig beholde de nuværende generelle salgsbetingelser i overensstemmelse med bestemmelserne om fjernsalg

5.5 Den Kunde, der har afgivet ordren med et Log In (betyder, at han er en registreret Kunde og har oprettet sin egen profil).

5.6 Efter at have bekræftet over for kunden den korrekte modtagelse af ordreformularen (se punkt 2.6), behandler efeel ordren og verificerer de data, kunden har indtastet, betalingsmetode, forberedelse af produkterne på lageret. I nogle tilfælde kan det kræve en telefonisk kontakt med kunden eller anmode om yderligere dokumentation (se afsnittet Betalingsmetode)

5.7 Efeel kommunikerer accept af ordren ved at sende e-mailen "Ordre og forsendelsesbekræftelse" indeholdende en oversigt over de oplysninger, der allerede er indeholdt i ordreformularen: måldata, beskrivelse og mængde af bestilte produkter, betalingsmetode, datalevering.

5.8 I tilfælde af afvisning vil Kunden blive underrettet af efeel så hurtigt som muligt (og under alle omstændigheder inden for 30 dage fra datoen for ordreafgivelsen) ved at sende en e-mail med "besked om annullering af ordren", der indeholder årsagerne. I tilfælde af betaling allerede gennemført, giver efeel kontekstuel tilbagebetaling til kunden for det allerede opkrævede beløb med en tilbageførsel af transaktionen (se art. 10. Refusionsmetode)

6. Betalingsmåder

Som nævnt i afsnit 4.2 (Produktpris, forsendelsesomkostninger, skatter og afgifter) Bemærk venligst, at alle transaktioner, inklusive valuta, oversættes til euro efter kundens betaling.

6.1 Kreditkortbetaling

6.1.1 I tilfælde af betaling med kreditkort, vil det beløb, der er relateret til købet, blive debiteret af Banken med det samme, ved afslutningen af transaktionen udført af Kunden online.

6.1.2 På tidspunktet for ordreafgivelsen af kunden, skal websessionen omdirigeres fra hjemmesiden til en sikker side på GP WEBpays hjemmeside (SSL). På et sådant websted vil kunden være i stand til at gennemføre betalingen af prisen
EFEEL er på intet tidspunkt under købsprocessen i stand til at kende oplysninger om kundens kreditkort. Dataene er ikke tilgængelige for EFEEL eller tredjeparter, ej heller på tidspunktet for afgivelse af en ordre eller på senere tidspunkter. Intet arkiv af EFEEL vedligeholder sådanne data. EFEEL kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for svigagtigt eller ulovligt misbrug fra tredjeparter ved betaling af produkter købt på hjemmesiden

6.1.3 EFEEL forbeholder sig retten til at anmode kunden om, pr. e-mail, at sende en kopi af forsiden/bagsiden af et gyldigt identitetskort. E-mailanmodningen vil specificere den periode, inden for hvilken dokumentet skal være modtaget af EFEEL. Under alle omstændigheder vil denne frist ikke være mere end 5 arbejdsdage. Afventer det ønskede dokument, vil ordren blive suspenderet. I tilfælde af en anmodning er Kunden forpligtet til at sende alle de ønskede dokumenter inden for den angivne tid. Hvis EFEEL ikke modtager disse dokumenter inden for den anmodede tid som i e-mail-anmodningen eller modtager ugyldige eller udløbne dokumenter. Kontrakten vil være i henhold til og med henblik på art. 1456 cc, og ordren vil efterfølgende blive annulleret, bortset fra retten til erstatning for enhver skade EFEEL måtte blive udsat for som følge af kundens adfærd. Opsigelsen af kontrakten, vil Kunden blive underrettet via e-mail, senest 2 dage efter fristen for indsendelse af dokumenter krævet af EFEEL og vil medføre annullering af ordren og vil blive refunderet det betalte beløb. Hvis EFEEL modtager den nødvendige dokumentation inden for den angivne tid, vil leveringsbetingelserne, dvs. kurerens overtagelse af produktet, blive kommunikeret til Kunden efter bekræftelse af transaktionen fra Centralen for at forhindre svindelrisiko.

6.1.5 EFEEL kan ikke kende og opbevarer ikke dataene på nogen måde forbundet med kundens kreditkort eller med andre betalingsmidler forbundet med den pågældende konto).

6.2 Bankoverførsel

6.2.1 Kunder kan betale via bankoverførsel. Bestilte varer sendes efter vi har modtaget betalingen.

Kontonummer : IBAN: SK9802000000002952352651

Modtagers bankadresse:
Vseobecna uverova banka
Mlynske nivy 1
829 90 Bratislava 25
Slovakiet

SWIFT-kode (BIC): SUBASKBX

Variabelt symbol (reference) : Dit ordrenummer

7. Forsendelse

7.1 Udtrykket "forsendelse" refererer til det øjeblik, hvor efeel betroede produktet til den definerede transportør, der tager ansvaret for produktet (kriterierne kan variere afhængigt af typen af det bestilte produkt og destinationen)

  • Ankommer normalt inden for 5 arbejdsdage (kan variere afhængigt af destinationsland)
  • International Mail 1. klasse 'Signed For' levering - International 'Signed For '

7.2 Forsendelsesbetingelser og leveringsbetingelser er specifikt nævnt i forhold til det enkelte produkt på hver relevant "Produktinformationsside". Forsendelsesbetingelser træder i kraft fra datoen for transmission af ordren, medmindre andet er angivet

7.3 Hvis der bestilles flere produkter på én gang med forskellig tilgængelighedsstatus, vil efeel kun udføre én forsendelse. Forsendelsen vil ske under overholdelse af de længste tider (f.eks. ved 1 produkt bestilt med status "Ud på lager", sammen med et produkt med status "På lager", vil begge produkter blive afsendt med leveringstiden længere, dvs. dage).

8. Levering: Gebyrer og vilkår

8.1. Levering af produkter sker til postadressen på destinationen angivet af Kunden i Ordremodulet.

Pakke og leveringsgebyrer

Verdensomspændende standard - 5 € (levering over hele verden)

verdensomspændende leveringsforsendelse

8.2 Kunden er forpligtet til at rapportere eventuelle særlige funktioner i forbindelse med produktets leveringssted. I tilfælde af, at forkerte oplysninger og detaljer er angivet, påhviler det kunden at belaste eventuelle yderligere udgifter, som efeel vil modstå for at fuldføre leveringen af produktet.

8.3 Levering af ordren refererer til gadeplan. Vi leverer ikke til postbokse, posthuse og leverer ikke til en tredje virksomhed involveret i transport / speditører.

8.4 Alt ansvar og risiko for de købte varer pålægges Kunden fra det øjeblik, hvor Postvæsenet har underskrift af modtagere

8.5 Ethvert spørgsmål vedrørende den fysiske, korrespondance eller fuldstændighed af de modtagne varer skal straks rapporteres af Kunden til efeel og senest 5 dage fra leveringsdatoen ved at rapportere via e-mail til [email protected]

8.6 I tilfælde af at Kunden anmoder om at gensende det købte produkt, vil efeel fortsætte til en ny levering og forbeholde sig retten til at bære gebyret, ud over omkostningerne, omkostningerne ved at returnere produktet til efeel.

8.12 I tilfælde af at det købte produkt ikke leveres eller er forsinket i forhold til leveringsbetingelserne angivet i afsnittet Specifikationer, kan kunden rapportere det via e-mail: [email protected] . efeel vil undersøge reklamationen og skal straks meddele resultatet til kunden via e-mail inden for maksimalt femten (15) arbejdsdage.

9. Returnering: Fortrydelsesret

9.1 I overensstemmelse med artikel 64 og følgende. i forbrugerlovgivningen (lovgivningsdekret nr. 206/2005), har kunden "Forbrugeren" ret til at fortryde købet af produktet uden bod og uden at angive nogen specifik grund inden for ti (10) arbejdsdage efter modtagelsen af Produkt. I henhold til vilkårene angivet i de følgende punkter

9.2 Efeel giver Kunden bedre vilkår end fastsat i Forbrugerkodeksen (hvilket siger, at kunden skal sende en skriftlig meddelelse inden for ti dage, pr. anbefalet brev med returkvittering) for at udøve denne ret, det er nok at meddele testamentet inden for 15 hverdage fra produktets leveringsdato via e-mailen: [email protected] Emne: ("Jeg vil gerne anvende fortrydelsesretten)

9.3 Ved at kommunikere om fortrydelsesretten skal kunden angive ordrenummeret (udstedt på tidspunktet for købet), det eller de produkter, som kunden har til hensigt at udøve sin fortrydelsesret for, og klart udtrykke sin hensigt om at fortryde købet

9.4 Når du har modtaget anmodningen om tilbagetrækning via e-mailen, vil EFEEL kundeservice straks give kunden instruktioner om, hvordan produkterne returneres. Produkter skal sendes til firmaadressen angivet på kontaktsiden.
Produktet skal returneres intakt, ubrugt, komplet med alle dets originale dele og emballage (poser og/eller emballage), i overensstemmelse med betingelserne i følgende punkter 9.5

9.5 Sådan returneres - Returforsendelse fra kunden

9.6 I tilfælde af at tilbagetrækningen ikke er gennemført iht. art. 64 og følgende. Forbrugerkode og, især hvis produktet ikke er komplet med alle dets dele og/eller ledsaget af dets tilbehør og/eller elementer, der udgør en integreret del (f.eks. skal etiketten stadig være fastgjort til produkter med engangsforseglingen, er den en integreret del af produktet) og/eller ikke er i original emballage, eller selv når det er beskadiget eller brugt af kunden (produkterne er ikke blevet slidt, vasket, brugt) ud over den rimelige grænse for due diligence, gør det ikke indebære opsigelse af kontrakten og vil følgelig ikke være berettiget til tilbagebetaling af det beløb, som Kunden har betalt for Produktet. Produktet vil forblive til kundens disposition på EFEEL-lageret og venter på, at han afhentes, samtidig med at anmodningen om tilbagetrækning annulleres.

9.7 I overensstemmelse med artikel . 67, fjerde afsnit, i forbrugerkodeksen, først efter at have modtaget produktet og først efter at have verificeret en positiv overholdelse af vilkårene og procedurerne for at udøve fortrydelsesretten og integriteten (som specificeret i ovenstående afsnit), skal EFEEL inden for fjorten ( 14) dage fra datoen for modtagelse af produktet, og under alle omstændigheder inden for tredive (30) dage fra den dato, hvor EFEEL blev informeret om den ønskede fortrydelse, refundere de beløb, kunden har betalt. Refusionen vil inkludere leveringsomkostninger, men ikke det beløb, der er betalt for køb af "yderligere leveringstjenester"

KLAGEFORMULAR - (skal udfyldes og sendes med returnerede varer - gælder 2 års garanti for produktfejl)

FORTRYDELSESFORMULAR - (skal udfyldes og sendes med returnerede varer op til 14 dage efter modtagelsen af produktet)

10. TILBAGEBETALINGSPROCEDURER

10.1 Tilbagebetalingen vil blive udført med en tilbageførsel af betalingstransaktionen (hvis betaling blev foretaget af kunden med kreditkortmetoden)

10.2 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem modtageren af de produkter, der er angivet i bestillingsformularen, og hvem der har foretaget betalingen af beløbet for købet, vil tilbagebetalingen af beløb, i tilfælde af fortrydelsesret, blive udført af Cool-mania, til dem, der har betalt.

10.3 Som allerede nævnt i afsnit 4.2 konverteres alle transaktioner foretaget af kunder, der er bosat i et EU-land, til euro som følge af kundens betaling. For betalinger i andre valutaer end Euro returnerer efeel stadig beløbet i Euro, valutabeløbet beregnes derefter på forholdet mellem ændringen på dagen, hvor tilbagebetalingen foretages. Valutakursrisici pålægges derfor kunden.

11. Konventionel garanti

11.1 De produkter, der sælges på hjemmesiden, kan, afhængig af deres art, være dækket af en konventionel garanti udstedt af producenten ("konventionel garanti"). Kunden kan kun påberåbe sig denne garanti over for producenten. Varigheden, den territoriale udvidelse, vilkårene og betingelserne for brug, typerne af skader og/eller defekter, der er dækket og eventuelle begrænsninger af garantien, afhænger af den enkelte producent og er angivet i garantibeviset, der er indeholdt i produktæsken.

Producenten af produkterne er ansvarlig for enhver skade forårsaget af defekter i sådanne produkter.
Denne form for garanti har frivillig karakter og tilføjer ikke, erstatter ikke, begrænser eller udelukker ikke og påvirker ikke den juridiske garanti

12. Lovlig garanti på 24 måneder for overensstemmelsesfejl

12.1 I overensstemmelse med forbrugerkodeksen er alle produkter, der sælges på webstedet til "Forbruger" også omfattet af den juridiske garanti på 24 måneder, der dækker manglende overensstemmelse med den krævede kvalitet og erklæret på kontrakterne (i henhold til artikel 128 ff. Leg. Nr. 206/2005). For at modtage garantiservice skal kunden opbevare ordrekvitteringen ("Ordre og forsendelsesbekræftelse" e-mail eller kurer følgeseddel eller bevis for betaling).

12.2 Den juridiske garanti på 24 måneder dækker defekter eller manglende overensstemmelse med produktet, som ikke er tydelige på købstidspunktet, eksisterende på tidspunktet for levering af varen, hvis produktet er brugt korrekt, i overensstemmelse med dets tilsigtede brug og som fastslået af producenten (bestemmelserne indeholdt i den dokumentation, der til sidst er knyttet til produktet.
Overensstemmelsesfejlen skal opsiges, med forbehold for tilbagekaldelse af garantien, inden for to måneder fra den dato, den blev opdaget.

12.3 Varer anses for at være i overensstemmelse med kontrakten, hvis der på tidspunktet for levering til forbrugeren:

12.4 Er derfor udelukket fra omfanget af den juridiske garanti defekter bestemt af utilsigtede kendsgerninger eller ansvar fra kunden eller ved en brug af produktet, der ikke er i overensstemmelse med dets tilsigtede brug og/eller specificeret i teknisk dokumentation kan være knyttet til produktet.

12.5 I tilfælde af en defekt eller manglende overensstemmelse med produktet sørger efeel for, uden omkostninger til kunden, at genoprette produktets overensstemmelse: ved at reparere eller udskifte produktet med et andet med samme eller større funktioner. Ellers med passende prisreduktion eller opsigelse af kontrakten tilbagebetaling af det betalte beløb.

12.6 For at drage fordel af den juridiske garanti skal kunden først og fremmest fremlægge dokumentation for datoen for køb og levering af varer. Det er tilrådeligt, at kunden med henblik på sådanne beviser gemmer en kopi af "Ordre- og forsendelsesbekræftelse" e-mail, som er sendt eller andre dokumenter, der attesterer datoen for købets gennemførelse (f.eks. kurer følgeseddel eller bevis på betaling).

12.7 Kunden skal sende til efeel en specifik kommunikation, som kræver eliminering af manglende overensstemmelse, via e-mail [email protected] Emne: Produktet er defekt
Kundeservice vil give kunden specifikke retningslinjer for hvert produkt for at aktivere garantien. Efeel vil straks svare på kundekommunikationen og påpege, hvilke trin han skal følge næste gang.

12.8 I tilfælde, hvor anvendelsen af garantien giver mulighed for returnering af produktet for at reparere defekten, skal produktet returneres af Kunden i sin originale emballage, komplet i alle dets dele (inklusive emballage og eventuel dokumentation og tilbehør). For at begrænse skader på den originale pakke, anbefales det at lægge den i en anden æske. Vedhæftning af etiketter eller tape direkte på den originale produktemballage bør undgås.

12.9 Reparationen vil blive udført hurtigst muligt. Den gennemsnitlige timing kan variere fra 15 til 60 arbejdsdage. I tilfælde af uberettiget overskridelse af løbetiden kan Kunden kræve udskiftning af varen eller løsning af kontrakten. Der kan ikke anmodes om skadeserstatning for forsinkelser i reparationer eller udskiftninger.

12.10 Hvis manglen ikke opdages, eller hvis det ikke skulle være en uoverensstemmelse ved produktet, i henhold til lovdekret nr. 206/2005, vil kunden blive opkrævet for eventuelle omkostninger til kontrol og reparation, samt eventuelle andre omkostninger ( transport osv.) til sidst opretholdt af efeel. Garantien er ugyldig, hvis defekten er forårsaget af forsømmelse eller misbrug af køber, svindel, fugt eller andre årsager, der ikke er relateret til fabrikations- eller produktionsfejl

13. Privatliv

13.1 De personoplysninger, som Kunden anmoder om og oplyser under udfyldelsen af Ordremodulet, indsamles og behandles for at imødekomme Kundens krav og vil under ingen omstændigheder blive givet i licens til tredjemand. Efeel garanterer sine kunder overholdelse af reglerne om behandling af personoplysninger, med forbehold af privatlivets fred fastsat i lovdekret nr. 196 af 30.06.2003 og efterfølgende ændringer.

14. Fejl og/eller unøjagtigheder på webstedet

14.1 Efeel er konstant forpligtet til at tjekke onlinekataloget for at forhindre fejl eller unøjagtigheder. Det er dog muligt, at hjemmesiden indeholder fejl, unøjagtigheder eller udeladelser. Efeel forbeholder sig derfor retten til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser indeholdt på hjemmesiden, selv efter at den til sidst blev modtaget en ordre. Forbeholder sig også retten til at ændre eller opdatere oplysninger til enhver tid uden forudgående varsel til kunden.