Kvalitetscertifikat EN ISO 9001:2015

Media Leaders Ltd. ejer det internationalt anerkendte certifikat for kvalitetsstyringssystem. ISO 9001:2015

Blandt hovedformålene med Leaders Media Ltd. hører at opnå det højeste kvalitetsniveau af kundeservice. Vi fokuserer på den løbende forbedring af aktiviteterne i vores organisation, og vi arbejder konsekvent på at nå vores mål inden for kvaliteten af produkter og tjenester og udførelsen af internationale kvalitetsstandarder. Resultatet af vores indsats er anerkendelsen af kvaliteten af de leverede tjenester, ikke kun i onlinebutikkerne, der drives af Media Leaders Ltd. mellem kunder og opnåelsen af det internationalt anerkendte kvalitetscertifikat. Vores kunders og alle interessenters tilfredshed er en grundlæggende forudsætning for vores langsigtede succes.

EN ISO 9001:2015 specificerer krav til et kvalitetsstyringssystem, når en organisation skal demonstrere sin evne til konsekvent at levere produkter, der opfylder kundernes krav og fokuserer på at øge kundernes tilfredshed gennem effektiv anvendelse af systemet, herunder processer til opnå en løbende forbedring af dette system. Alle krav i denne internationale standard gælder generelt for enhver organisation, uanset dens type, størrelse og type produkter, de leverer.

Certifikatet bekræfter, at kvalitetssystemet i Leaders Media Ltd. er i overensstemmelse med kravene i kvalitetssystemet EN ISO 9001:2015.