Oversættere

Elektroniske oversættere - bedst til onlineoversættelser/taleoversættelse, praktisk lommestemmeoversætter eller bluetooth-hovedtelefontolk til mange sprog.